MOKYMASIS LTG

MOKYMASIS LTG

 

Mums svarbu, kad kuo labiau išnaudotum savo potencialą ir karjeros galimybes, todėl nuolat skatiname mokytis ir tobulėti. Tobulėji Tu – tobulėja visa grupė. Prioritetai yra teikiami saviugdai, mokymuisi darbo vietoje, vidiniams mokymams. Vadovaudamiesi 70/20/10 principu ugdome darbuotojų profesines ir bendrąsias kompetencijas. 

 

Mums svarbu, kad kuo labiau išnaudotum savo potencialą ir karjeros galimybes, todėl nuolat skatiname mokytis ir tobulėti. Tobulėji Tu – tobulėja visa grupė. Prioritetai yra teikiami saviugdai, mokymuisi darbo vietoje, vidiniams mokymams. Vadovaudamiesi 70/20/10 principu ugdome darbuotojų profesines ir bendrąsias kompetencijas. 

KAS SLEPIASI PO ŠIAIS SKAIČIAIS?

KAS SLEPIASI PO ŠIAIS SKAIČIAIS?

10% REIKIA MOKYMŲ

Struktūruotos, tikslingos mokymų programos

Vidiniai/išoriniai mokymai, nuotolinės ar gyvai vykstančios konferencijos, seminarai, studijos profesinėse ir aukštosiose mokslo įstaigose, sertifikavimas, atestavimas. LTG turi savo virtualią mokymosi platformą su daugybe kursų – specialiai konkretiems darbuotojams priskirtų mokymų arba laisvai pasirenkamų.

20% AUGU PADEDANT KITIEMS

Mokymasis iš kolegų, ekspertų, lyderių

Kokybiškas grįžtamasis ryšys iš tiesioginio vadovo, kolegų, komandos. Veiklos aptarimo pokalbiai. LTG vidinių lektorių klubas buria darbuotojus, noriai besidalinančius savo žiniomis ir patirtimi. Analitikų, projektų vadovų, MS365 ambasadorių, Moterų klubo bendruomenės. Dalyvavimas profesinėse asociacijose, parodose, stažuotės pas tiekėjus, gamybinės išvykos ir kt.

70% AUGU PER PATIRTĮ

Mokymasis per praktiką, iššūkius, saviugdą

Projektai, papildomos užduotys, problemų sprendimas, procesų ir paslaugų tobulinimas, komandiruotės, vadovo pavadavimas, stažuotės, saviugda, dalyvavimas tikslinėse darbo grupėse.

10% REIKIA MOKYMŲ

Struktūruotos, tikslingos mokymų programos

Vidiniai/išoriniai mokymai, nuotolinės ar gyvai vykstančios konferencijos, seminarai, studijos profesinėse ir aukštosiose mokslo įstaigose, sertifikavimas, atestavimas. LTG turi savo virtualią mokymosi platformą su daugybe kursų – specialiai konkretiems darbuotojams priskirtų mokymų arba laisvai pasirenkamų.

10% REIKIA MOKYMŲ

Mokymasis iš kolegų, ekspertų, lyderių

Kokybiškas grįžtamasis ryšys iš tiesioginio vadovo, kolegų, komandos. Veiklos aptarimo pokalbiai. LTG vidinių lektorių klubas buria darbuotojus, noriai besidalinančius savo žiniomis ir patirtimi. Analitikų, projektų vadovų, MS365 ambasadorių, Moterų klubo bendruomenės. Dalyvavimas profesinėse asociacijose, parodose, stažuotės pas tiekėjus, gamybinės išvykos ir kt.

70% AUGU PER PATIRTĮ

Mokymasis per praktiką, iššūkius, saviugdą

Projektai, papildomos užduotys, problemų sprendimas, procesų ir paslaugų tobulinimas, komandiruotės, vadovo pavadavimas, stažuotės, saviugda, dalyvavimas tikslinėse darbo grupėse.

ESI BŪSIMAS (-A) VADOVAS (-Ė) MŪSŲ ORGANIZACIJOJE?

Kiekvienam (-ai) naujai prisijungusiam (-iai) vadovui (-ei) skirta Vadovo standarto programa, padedanti suvienodinti bazines vadovavimo žinias ir susipažinti su pagrindiniais LTG taikomais vadovavimo principais ir procesais.

Nuolatiniam tobulėjimui tęsti pakviesime prisijungti prie Vadovų akademijos, kurioje stiprinsite konkrečias vadovavimo kompetencijas, atliepiant individualius ugdymosi poreikius efektyvaus veiklos valdymo, vadovavimo komandai ir asmeninio efektyvumo srityse. 

ESI BŪSIMAS (-A) VADOVAS (-Ė) MŪSŲ ORGANIZACIJOJE?

Kiekvienam (-ai) naujai prisijungusiam (-iai) vadovui (-ei) skirta Vadovo standarto programa, padedanti suvienodinti bazines vadovavimo žinias ir susipažinti su pagrindiniais LTG taikomais vadovavimo principais ir procesais.

Nuolatiniam tobulėjimui tęsti pakviesime prisijungti prie Vadovų akademijos, kurioje stiprinsite konkrečias vadovavimo kompetencijas, atliepiant individualius ugdymosi poreikius efektyvaus veiklos valdymo, vadovavimo komandai ir asmeninio efektyvumo srityse. 

ŠOK Į KARJEROS TRAUKINĮ!

ŠOK Į KARJEROS TRAUKINĮ!