Generalinis direktorius (-ė) (GTC)

Generalinis direktorius (-ė) (GTC)

Miestas:  Vilnius
Veikla:  Organizavimas ir valdymas
Veiklos sritis:  Top Vadovai
Minimali alga (€):  5200.0
Maksimali alga (€):  7800.0
Galimas nuotolinis darbas:  Taip
Galioja nuo:  2022-11-23

„Lietuvos geležinkeliai“ kuria tvarią Lietuvos ateitį, suteikdami galimybę žmonėms ir kroviniams judėti švariau, efektyviau ir pažangiau. Drauge su dukterinėmis įmonėmis "Lietuvos geležinkeliai" sudaro didžiausią Baltijos šalyse geležinkelių grupę bei vieną svarbiausių darbdavių Lietuvoje.  „Lietuvos geležinkeliai“ nėra tiesiog tik transporto bendrovė.

Jos svarba Lietuvai yra strateginė, o įtaka Lietuvos gyvenimui  ypač svari. Tai įpareigoja elgtis atsakingai bei toliaregiškai, imtis iniciatyvos ir siekti naudos Lietuvai. LTG grupę sudaro pagrindinės dukterinės bendrovės: „LTG Infra“, „LTG Cargo“, „LTG Link“, GTC.

 

Bendrieji reikalavimai kandidatui (-ei) (privalomi)

 • Aukštasis universitetinis arba jam prilyginamas išsilavinimas
 • Labai geri lietuvių ir anglų kalbos įgūdžiai (raštu ir žodžiu)
 • Ne trumpesnė nei 5 (penkių) metų ir ne senesnė nei 10 (dešimties) pastarųjų metų patirtis įmonės vadovo ar aukščiausio lygmens padalinio vadovo pareigose didelėje ar vidutinėje įmonėje ar įmonių grupėje

 

Specialieji reikalavimai (vertinami)

 • Įmonės strategijos formavimo ir įgyvendinimo gebėjimai bei patirtis
 • Tvarios veiklos principų žinojimas, taikymas praktikoje
 • Organizacijų transformacijų įgyvendinimo, pokyčių valdymo ir organizacijų vystymo patirtis
 • Veiklos, finansų ir rizikų valdymo patirtis
 • Lyderystės gebėjimai
 • Bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai
 • Klientų patirties valdymo ir aptarnavimo kokybės gerinimo patirtis
 • Inovacijų skatinimas, patirtis valdant jų diegimą
 • Korporatyvinio valdymo praktinės žinios, valdysenos principų išmanymas
 • Vadovų komandos efektyvus valdymas

 

Bus laikoma privalumu

 • Infrastruktūros objektų, kelių, pastatų, statinių ir inžinerinių tinklų projektavimo ir statybos darbų organizavimo/valdymo bei rangos darbų patirtis
 • Puikios projektų valdymo žinios
 • Veiklos, verslo plėtros patirtis tarptautinėje aplinkoje
 • Skaitmenizavimo projektų įgyvendinimo patirtis

 

Vertybiniai reikalavimai (privalomi)

 • Turi būti nepriekaištingos reputacijos
 • Turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant pareigas, kiltų interesų konfliktas
 • Turi būti neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas
 • Per pastaruosius 5-erius metus kandidatas turi būti neatšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo

 

Pateikiami dokumentai

 

Kandidatai, dalyvaujantys atrankoje, pateikia informaciją apie atitiktį nustatytiems reikalavimas, t. y.:

 • Gyvenimo aprašymą (CV) (laisva forma)
 • Sutikimas dėl asmens duomenų saugojimo (Priedas Nr. 1)
 • Asmens tapatybę, kvalifikaciją ir atitiktį teisės aktuose nustatytiems reikalavimams patvirtinantys dokumentai pateikiami kitame atrankos etape (žr. dalį „Atrankos vykdymas “);
 • Į finalinį etapą patekę kandidatai turės pateikti privačių interesų deklaraciją Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 5 str. 1 dalyje nustatyta tvarka (deklaracijos pateikimo klausimais kandidatus konsultuos “Lietuvos Geležinkeliai” Verslo saugumo padalinys

 

Atrankos komisijos prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams.

Kandidatavimo laikotarpis- 2022.11.23-2022.12.18 (imtinai).

Dokumentus prašome siųsti el. paštu: km@afr.lt, laiško temoje nurodant „Atranka į  UAB „Geležinkelio tiesimo centras“  generalinio (-ės) direktoriaus (-ės) pareigas“.

 

Pokalbiui kviesime tik geriausiai reikalavimus atitinkančius kandidatus.

Miestas:  Vilnius
Veikla:  Organizavimas ir valdymas
Veiklos sritis:  Top Vadovai
Minimali alga (€):  5200.0
Maksimali alga (€):  7800.0
Galimas nuotolinis darbas:  Taip
Galioja nuo:  2022-11-23